سبک های معماری و طراحی داخلی - دو ,

سبک ماوریک سبک ماوریک این سبک نوعی سبک مدرن است که نوین و خلاف اصول و قواعد است و چه در انتخاب رنگ ها و چه در انتخاب اکسسوری از قانون خاصی تبعیت نمی کند سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون داخلی ژاپنی سبک دکوراسیون داخلی ژاپنی طراحی داخلی ژاپنی قطعاً یک نگاه خاص است این سبک بسیار مدرن و در عین حال پیچیده می باشد اما بسیار آرام بخش است و نگاهی آسان به زندگی دارد.اساس در طراحی به سبک ژاپنی انتخاب رنگ های خنثی و طبیعی است سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون چینی سبک دکوراسیون چینی سبک دکوراسیون چینی بر سه اصل سادگی انرژی و طبیعت استوار است در واقع این سبک معماری الگو و سر منشا مکتب فنگ شویی می باشد . سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون داخلی مراکشی سبک دکوراسیون داخلی مراکشی طراحی داخلی این سبک دکوراسیون داخلی معروف است به سبک عجیب و غریب. این سبک بسیار جذاب و شور انگیز و منحصر به فرد است سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون مصری سبک دکوراسیون مصری هنر مصری سبک هنر توصیفی است. استفاده زیاد از سنگ های طبیعی مثل آهک و حجم های مکعبی، حجیم و خطوط مستقیم ستون های قطور و منقوش و پنجره های مشبک چوبی با رنگ تیره در معماری مصری .در این سبک، هنر، فریاد می‌زند.از کنده‌کاری‌های زیبا و نقاشی‌های خوش‌آب و رنگ استفاده می‌شود سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶
شرکت سازنده