مقالات - سه ,

سبک دکوراسیون مصری سبک دکوراسیون مصری هنر مصری سبک هنر توصیفی است. استفاده زیاد از سنگ های طبیعی مثل آهک و حجم های مکعبی، حجیم و خطوط مستقیم ستون های قطور و منقوش و پنجره های مشبک چوبی با رنگ تیره در معماری مصری .در این سبک، هنر، فریاد می‌زند.از کنده‌کاری‌های زیبا و نقاشی‌های خوش‌آب و رنگ استفاده می‌شود سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون داخلی هندی سبک دکوراسیون داخلی هندی بارزترین عنصر در این سبک دکوراسیون داخلی رنگ است. وجود تزئینات کوچک مانند قلیان، شطرنج، سوزن دوزی ظریف، چهل تکه و مندیر ( معبد کوچکی که هر جایی در خانه غیر از اتاق خواب می توان قرار داد) و استفاده از نقوش شیوا، لاکشمی، گانشا و همینطور نقش فیل (اعتقاد هندوها بر به ارمغان آوردن ثروت) از خصوصیات آن محسوب می شوند. سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک رومی سبک رومی یکی از ویژگی های هنر روم باستان استفاده بجا از تزئینات و مجسمه سازی است سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک معماری یونان باستان سبک معماری یونان باستان معماری یونان پایه های معماری و تمدن غرب را تشکیل می دهد و اثر آن تا به امروز در فرهنگ غرب مشاهده می شود.شیوه های معماری یونانی به سه دسته تقسیم می شود:
1- دوریک
2- ایونی
3- کرنتی
سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶
سبک دکوراسیون داخلی روکوکو سبک دکوراسیون داخلی روکوکو روکوکو سبکی است که با رشد طبقه متوسط و بورژوای اروپا به وجود آمد و خاستگاه آن فرانسه بود. این سبک در ادامه باروک و در واقع به عنوان واکنشی علیه شکوه و جلال افراطی آن در کاخ‌ها پدید آمد. از نخستین نتایج آن ساختن خانه‌های شهری کوچک و راحت با تزئینات و ریزه‌کاری فراوان در فضاهای داخلی بود. هنر روکوکو باطراوت و مملو از سرزندگی است. چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۹۶
شرکت سازنده