مقالات - دو ,

سبک معماری و دکوراسیون داخلی نئوکلاسیک سبک معماری و دکوراسیون داخلی نئوکلاسیک این سبک از معماری که زاییده عصر جدید است به نوعی رویکردی نو از سبک های کلاسیک است . در واقع اصول حاکم بر این سبک همان اصول کلاسیک است با به کار گیری متریال های جدید.و اگر بخواهیم این سبک را تعریف کنیم باید عنوان کرد :نئوکلاسیک پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک ماوریک سبک ماوریک این سبک نوعی سبک مدرن است که نوین و خلاف اصول و قواعد است و چه در انتخاب رنگ ها و چه در انتخاب اکسسوری از قانون خاصی تبعیت نمی کند سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون داخلی ژاپنی سبک دکوراسیون داخلی ژاپنی طراحی داخلی ژاپنی قطعاً یک نگاه خاص است این سبک بسیار مدرن و در عین حال پیچیده می باشد اما بسیار آرام بخش است و نگاهی آسان به زندگی دارد.اساس در طراحی به سبک ژاپنی انتخاب رنگ های خنثی و طبیعی است سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون چینی سبک دکوراسیون چینی سبک دکوراسیون چینی بر سه اصل سادگی انرژی و طبیعت استوار است در واقع این سبک معماری الگو و سر منشا مکتب فنگ شویی می باشد . سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶ سبک دکوراسیون داخلی مراکشی سبک دکوراسیون داخلی مراکشی طراحی داخلی این سبک دکوراسیون داخلی معروف است به سبک عجیب و غریب. این سبک بسیار جذاب و شور انگیز و منحصر به فرد است سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۹۶
شرکت سازنده